PRODUKTY -> KULTYWATORY -> BETA - Kultywator ścierniskowy (gruber)

1. Przeznaczenie

Kultywatory ścierniskowe dłutowe, grubery służą do uprawy pożniwnej. Zęby robocze z podcinaczami mocowane na dwóch belkach mogą być wyposażone w dłutowe redlice dwusercowe lub wzmocnione i zabezpieczenia przeciw przeciążeniom kołkowe (K) lub sprężynowe (S). Wszystkie modele wyposażone są standardowo w wał rurowy R540 lub opcjonalnie do wyboru w/g tabeli. Pomiędzy zębami, a wałem talerze niwelujące zamontowane na podłużnicach wału, co umożliwia zmianę głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą głębokości roboczej zębów oraz dodatkowa niezależną możliwość regulacji pionowej talerzy.

2. Wyposażenie standardowe

 • rama sztywna
 • belka zaczepowa kat. II (2,1 i 2,6 m) lub kat. III (3,0 i 3,7)
 • zabezpieczenie kołkowe lub non-stop (sprężynowe)
 • wersja non-stop oparta na dwóch sprężynach (Ø 13 mm oraz Ø 20 mm)
 • 2 rzędy zębów dłutowych, redlice tzw. "sercowe" (szerokość podcinania 45 cm)
 • talerze niwelujące Ø 460 mm
 • wał rurowy 540x9
 • możliwość regulacji oddalenia wału za maszyną
 • punktowa regulacja głębokości pracy
 • zawieszenie talerzy na podłużnicach wału
 • zwiększony prześwit pod ramą ( 90 cm )
 • zalecana głębokość pracy – do 15 cm
3. Wyposażenie dodatkowe
 • trzeci rząd zębów
 • redlice wzmocnione
 • zgrzebło do słomy
 • oświetlenie
 • różne rodzaje wałów tylnych

4. Charakterystyka techniczna

Nazwa  Szerokość robocza
m

Masa
kg

Zapotrzebowanie mocy
bez siewnika
KM

Zabezpieczenie

typ

Beta 2,1/K 2,1 770 80 kołkowe
Beta 2,1/S 2,1 930 80 sprężynowe
Beta 2,6/K 2,6 900 100 kołkowe
Beta 2,6/S 2,6 1040 100 sprężynowe
Beta 3,0/K 3,0 980 120 kołkowe
Beta 3,0/S 3,0 1160 120 sprężynowe
Beta 3,7/K 3,7 1120 140 kołkowe
Beta 3,7/S 3,7 1420 140 sprężynowe

 

3beta

Beta 1Beta 2Beta 3Beta 4Beta 5Beta 6