PRODUKTY -> KULTYWATORY -> BETA H - Kultywator ścierniskowy (gruber)

1. Przeznaczenie

Kultywatory ścierniskowe dłutowe, grubery służą do uprawy pożniwnej. Zęby robocze z podcinaczami mocowane na dwóch belkach mogą być wyposażone w dłutowe redlice dwusercowe lub wzmocnione i zabezpieczenia przeciw przeciążeniom kołkowe (K) lub sprężynowe (S). Wszystkie modele wyposażone są standardowo w wał rurowy R540 lub opcjonalnie do wyboru w/g tabeli. Pomiędzy zębami, a wałem talerze niwelujące zamontowane na podłużnicach wału, co umożliwia zmianę głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą głębokości roboczej zębów oraz dodatkowa niezależną możliwość regulacji pionowej talerzy.

2. Wyposażenie standardowe

 • rama składana hydraulicznie dla 3,7 H - 5,3 H
 • belka zaczepowa kat. III
 • zabezpieczenie kołkowe lub non-stop (sprężynowe)
 • wersja non-stop oparta na dwóch sprężynach (Ø 13 mm oraz Ø 20 mm)
 • 2 rzędy zębów dłutowych, redlice tzw. "sercowe" (szerokość podcinania 45 cm)
 • talerze niwelujące Ø 460 mm
 • wał rurowy 540x9
 • możliwość regulacji oddalenia wału za maszyną
 • punktowa regulacja głębokości pracy
 • zwiększony prześwit pod ramą (90 cm)
 • zalecana głębokość pracy – do 15 cm

3. Wyposażenie dodatkowe

 • redlice wzmocnione
 • zgrzebło do słomy
 • oświetlenie
 • różne rodzaje wałów tylnych

4. Charakterystyka techniczna

Nazwa  Szerokość robocza
m

Masa
kg

Zapotrzebowanie mocy
bez siewnika
KM

Zabezpieczenie
typ

Beta 3,7/K H 3,7 - hydr. 1400 160 kołkowe
Beta 3,7/S H 3,7 - hydr. 1735 160 sprężynowe
Beta 4,5/K H 4,5 - hydr. 1760 200 kołkowe
Beta 4,5/S H 4,5 - hydr. 2180 200 sprężynowe
Beta 5,3/K H 5,3 - hydr. 1990 260 kołkowe
Beta 5,3/S H 5,3 - hydr. 2490 260 sprężynowe

 

3beta h