PRODUKTY -> KULTYWATORY -> ZETA - Kultywatory uprawowo-ścierniskowe

1. Przeznaczenie

Kultywatory uniwersalne znajduję szerokie zastosowanie w uprawie gleby, od uprawy ścierniskowej, pościerniskowej, mulczowej aż do uprawy przedsiewnej po orce oraz przedsiewnej poplonów. Maszyna przydatna zarówno na glebach lekkich jak średnich i ciężkich. Podstawowym zespołem roboczym jest czterobelkowy kultywator o mocnych zębach sprężynowych typu S o przekroju 70x12, zakończonych dłutową  redlicą dwustronną lub gęsiostópką. Z tyłu zamontowano wał krusząco zagęszczający, rurowy płaskownikowy lub inny z oferowanych przez firmę. Z kolei dyszel z wózkiem wydźwigowym zmniejsza zapotrzebowanie na moc ciągnika i podnośnika.

Praca Kultywatorem uniwersalnym zapewnia dobre spulchnienie, wymieszanie i podcięcie gleby, przy relatywnie niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika.

2. Wyposażenie standardowe

 • rama sztywna (dla szerokości 2,1 - 4,0 m)
 • zawieszenie kategorii II/III
 • możliwość regulacji oddalenia wału za maszyną
 • 4 rzędy zębów wzmacnianych 70x12 zakończonych gęsiostópką lub redliczką prostą (wersja 2,1 m ma trzy rzędy zębów)
 • szerokość podcinania zęba zakończonego gęsiostópką 170 mm
 • punktowa regulacja głębokości pracy
 • wał tylny rurowy 540x9
 • prześwit pod ramą 590 mm
 • zalecana głębokość pracy: wersja z gęsiostópką max. 12 cm, wersja z redliczką prostą max. 15 cm

3. Wyposażenie dodatkowe

 • niwelator przedni mechaniczny lub hydrauliczny
 • niwelator tylny
 • zgrzebło do słomy
 • oświetlenie (tablice z lampami)
 • różne rodzaje wałów tylnych

4. Charakterystyka techniczna

Nazwa  Szerokość robocza
m

Masa
kg

Liczba zębów
szt.
Zapotrzebowanie mocy
bez siewnika
KM
Zeta 2,1 2,1 580 12 60
Zeta 2,6 2,6 780 17 72
Zeta 3,0 3,0 900 19 82
Zeta 4,0 4,0  1050 26  105

 

3zeta

Zeta 1Zeta 1Zeta 2Zeta 3