PRODUKTY -> MIKSERY -> Mikser do gnojowicy

1. Przeznaczenie

Miksery przeznaczone są do mieszania, rozdrabniania, napowietrzania, likwidacji powierzchniowej skorupy (kożucha) oraz osadów dennych gnojowicy, magazynowanej w zbiornikach otwartych lub zamkniętych, podziemnych.

Elementem roboczym jest wirnik miksujący o średnicy 520 mm napędzany z ciągnika poprzez wał teleskopowy zaopatrzony w sprzęgło przeciążeniowe. Opcjonalna możliwość zamontowania osłony wirnika poprawiającej pływ gnojowicy. Zastosowanie powoduje napowietrzenia, co przyśpiesza proces uzdatniania i skraca okres wymaganego sezonowania gnojowicy

2. Wyposażenie dodatkowe

  • osłona wirnika miksera

3. Charakterystyka techniczna

Nazwa  Długość robocza
m

Masa
kg

Mikser 4,5 4,5 200
Mikser 5,5 5,5 220
Mikser 6,5 6,5 240
Mikser 7,5 7,5 260
Mikser pionowy 2-3 220
Wieża miksera 2 570
Wieża miksera 2,5 590
Wieża miksera 3 610

 

3mikser

 MikserMikser